Korfbalvereniging Roreko
IJhorst / de Wijk

contact
iets te melden?

Historie

Korfbalvereniging RoReKo is 23 mei 1977 opgericht.
De korfbalhistorie van de Wijk begon al veel eerder. Hieronder een citaat uit de historie van de buren, Voetbal- en Korfbalvereniging Wacker.

"Al voor de oorlog bestond er een korfbalvereniging in de Wijk die de naam DOWOCS droeg, maar deze vereniging werd door de oorlog nooggedwongen opgeheven. Na enige besprekingen met leden van het oude DOWOCS en W.S.V. werd in april 1946 besloten een nieuwe korfbalvereniging op te gaan richten die vanaf dat moment ook onder de naam ‘Wacker' actief zou zijn.

Voor de korfbal stelde de heer Hogenkamp zijn terrein gratis ter beschikking, terwijl voor het voetbal het veld van wed. Steenbergen weer gehuurd kon worden. De doelpalen waren op dat moment nog in bruikbare staat, maar de netten en de ballen waren er slecht aan toe. Besloten werd om nieuwe netten en twee nieuwe ballen te kopen. Zowel de ballen als ook de voetbalschoenen werden in die tijd besteld bij de K.N.V.B. De schoenen waren destijds alleen verkrijgbaar in ruil voor bonnen, die door de K.N.V.B. eerlijk werden verdeeld onder de voetbalclubs in heel Nederland. Omdat er geen materiaal aanwezig was voor de korfbal, werden meteen nieuwe korven met palen aangeschaft, terwijl de Korfbal Bond een nieuwe bal schonk aan de jonge vereniging.

In het seizoen 1946-1947 werd er een werkgroep in het leven geroepen met het doel om een eigen sportterrein te krijgen in de gemeente de Wijk, dat het gehele jaar ter beschikking kon staan voor de diverse verenigingen in ons dorp. Namens Wacker namen de heren De Boer en Veneman zitting in die commissie. Ook voor het volgende seizoen werd het terrein van wed. Steenbergen wederom tot 1 mei gehuurd. Voor de kleedgelegenheid kon men terecht bij café Hazelaar. Wacker diende echter een verzoek in bij de gemeente om gebruik te mogen maken van het schoolsportterrein. 

Op 7 oktober 1948 werd dit verzoek goedgekeurd en mocht Wacker van het terrein aan de Wiltensteeg (de huidige Wiltenweg) gebruik maken tot 1 november 1949 tegen een vergoeding van fl. 110,- per jaar. De inhoud van de kas hield echter niet over en de penningmeester achtte het dan ook noodzakelijk om de uitwedstrijden zoveel mogelijk per fiets te bezoeken." 

Bron: vvwacker.nl

Volg Roreko