Korfbalvereniging Roreko
IJhorst / de Wijk

contact
iets te melden?

Jaarvergadering kv Roreko 20.09.2019


Klik hier voor de jaarverslagen tbv van de jaarvergadering op 20.09.2019

 

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering; 2017/2018
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag van de secretaris
 5. Jaarverslag van de penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar
 9. Verslagen van de overige commissie;
  Sport technische zaken
  Aktie, Activiteiten commissie
  Pr/sponsoring/kleding en communicatie
  accommodatie en onderhoud
 10. Verkiezing bestuursleden;
  aftredend en niet herkiesbaar; Jan Bennink
  aftredend en niet herkiesbaar; Janny Dekker 
 11. Rondvraag

Overig nieuws »

Volg Roreko