Korfbalvereniging Roreko
IJhorst / de Wijk

contact
iets te melden?

Werkzaamheden Wiltenweg


Werkzaamheden
In opdracht van de gemeente De Wolden gaat de firma Buning Wegenbouw BV in week 41 (7 oktober 2019) starten met het opnieuw bestraten van de Wiltenweg, tevens zal er een hemelwaterriool en een puinfundering aangebracht worden. Het gaat om het gedeelte vanaf de Dorpsstraat tot aan de Beatrixweg. De werkzaamheden zullen ca. 12 weken duren, ijs en weder dienende.

Enige hinder
De werkzaamheden zullen ongetwijfeld enig ongemak veroorzaken, waarvoor de firma Buning Wegenbouw BV begrip vraagt. Zij zullen verder alles in het werk stellen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen en zullen middels metalen en kunststof rijplaten de bereikbaarheid zoveel mogelijk proberen te garanderen. Middels bebording zullen de afzettingen en een omleidingsroute aangegeven worden.


Overig nieuws »

Volg Roreko